ปลูกไม้พะยูงโครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์อุทยานสืบสานนำไม้พะยูงคืนถิ่น

วันที่ 9 กันยายน 2557 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ มห.2 (ห้วยช้างชน) ได้ดำเนินโครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์อุทยานสืบสานนำไม้พะยูงคืนถิ่น โดยการปลูกไม้พะยูงในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมปลูก ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จำนวน 50 คน จากเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 20 คน ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นพร้อมราษฎรตำบลดงเย็น จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดงเย็น จำนวน 5 คน คณะสงฆ์จากวัดป่าเทพนิมิตร จำนวน 10 รูป และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา