วันอังคาร

facebook
ข้อมูลทั่วไป  คลิก
กลุ่มหินเทิบ  คลิก

๒๐ พ.ค.๖๑ จับกุมผู้กระทำความผิด ตรวจยึดไม้พะยูง
   

ประเพณีทำบุญสรงน้ำพระภู ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 

เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ๒๙ ปี

ประเพณีทำบุญสรงน้ำพระภู ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ซ้อมกู้ภัยเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ปฏิบัติภารกิจบินตรวจสภาพป่า

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2560

ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ปลูกไม้พะยูง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ที่ ภท.1 (ห้วยสิงห์)

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สภากาแฟ  ณ. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์)

โครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์ เข้าพรรษา ปลูกป่าไว้ในแผ่นดิน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

สนธิกำลัง ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

โครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์ เข้าพรรษา ปลูกป่าไว้ในแผ่นดิน

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง จับไม้พะยูงเถื่อน

ปลูกไม้พะยูงเสริมป่า ศาลาพุทธรักษา บนลานมุจลินท์
 
โครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์อุทยานสืบสานนำไม้พะยูงคืนถิ่น

ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องยังชีพ ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
คลิกดูรายละเอียด

โครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์ฯ สืบสานนำไม้พะยูงคืนถิ่นอีสาน

เดินทางไปศึกษาดูงานเกษตร การปลูกผักหวานป่า
  

ขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติตามแนวชายแดน

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา