อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบปฏิบัติภารกิจบินตรวจสภาพป่า

     วันที่ 21 เมษายน 2560 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติภารกิจบินตรวจสภาพป่าตามแผนการบินตรวจสภาพป่า ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อตรวจสภาพป่าและสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ผลการปฏิบัติภารกิจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และไฟป่าแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา