การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา