ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 พนักงานสายตรวจของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทดสอบสมรรถภาพในการทำงาน ฝึกการใช้อาวุธ การตรวจค้น การใช้แผนที่และเครื่องหาพิกัด GPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา