หน่วยพิทักษ์ฯ มห.1 (ห้วยสิงห์) ดำเนินโครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์ เข้าพรรษา ปลูกป่าไว้ในแผ่นดิน

วันที่ 22 กันยายน 2557 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ มห.1 (ห้วยสิงห์) ได้ดำเนินโครงการหนึ่งหน่วยพิทักษ์ เข้าพรรษา ปลูกป่าไว้ในแผ่นดิน โดยร่วมกันปลูกต้นพะยูง ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ มห.1 (ห้วยสิงห์) โดยมีหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เจ้าหน้าที่ทหารหมวดเคลื่อนที่เร็วที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย ผู้นำชุมชนและราษฎรที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานฯ เทศบาลตำบลนาสีนวน โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาสีนวน เป็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา