อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ปลูกไม้พะยูงเสริมป่า บริเวณศาลาพุทธรักษา บนลานมุจลินท์

วันที่ 10 กันยายน 2557 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ เทศบาลตำนาสีนวน สถานีควบคุมไฟป่ามุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพราน ที่ 2109 ร่วมกันปลูกไม้พะยูงเสริมป่า ในบริเวณศาลาพุทธรักษา บนลานมุจลินท์ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติิภูผาเทิบ โดยมีผู้เข้าร่วมปลูกไม้พะยูงในครั้งนี้ ประมาณ 400 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา