ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานสายตรวจ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 พนักงานสายตรวจของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทดสอบสมรรถภาพในการทำงาน ฝึกการใช้อาวุธ การตรวจค้น และการใช้เครื่องหาพิกัด GPS บนลานมุจลินท์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา